Durup Sogn - i dag

Lokalhistorisk Forening for Nørager og Omegn

Durup Sogn - i dag


Durup Sogn opdeles i dag i de 5 områder Durup, Gammel Nørager, Nørager, Ømark og Vøvelholm. Der er, ifølge Danmarks Statistik, sammenlagt 1.287 indbyggere  i sognet. De 5 områder vil herunder blive beskrevet hver for sig.


I Durup er sognets kirke fra 1200-tallet beliggende. I dette område ligger også flere gårde, herunder Durupgaard og Henrikseje, der en kort overgang tjente som skole for sognets børn. Indtil 1962 lå også sognets skole i Durup-området. Området ligger mellem Nørager og Gammel Nørager.


Gammel Nørager er i dag en mindre landsby, hvor små huse og store gårde præger billedet af denne by. Gammel Nørager huser desuden to virksomheder, en tømrermester og en møbelpolstrer. Gammel Nørager ligger op mod grænsen til Kongens Thisted Sogn.


Nørager er sognets største by med ca. 1.100 indbyggere. Enkelte steder kaldes byen stadig for Nørager Stationsby, på grund af Himmerlandsbanerne, der kørte gennem Nørager 1893-1966. Nørager har et rigt foreningsliv med både Idrætsforening, Håndboldklub og Gymnastikklub på Sortebakken, Spejdere på Skrænten, Borgerforening, Lokalhistorisk forening, samt flere håndarbejds- og sangforeninger. Disse foreninger og klubber har til huse i en af Nøragers offentlige bygninger, Sortebakkehallerne, Kig Ind, Spejderhuset "Skrænten" eller i sognehuset, der betjener hele Durup Sogn. Nørager huser desuden flere virksomheder af forskellig karakter. Mejeri, Murer, Tømrer, Entreprenør, Trykkeri, Købmand, 2 vognmandsvirksomheder, Smede- og VVS forretning, højtalerfabrikken DALI, Portspecialist, Ejendomsmægler og Genbrugsbutik. Af større offentlige bygninger og arbejdspladser kan nævnes Sortebakkeskolen, områdets skole siden 1962, med ca. 500 elever fra 0.- 9. klasse, den kommunale administrationsbygning samt Ældrecentret. Nøragers historiske bygninger er Nørager Kro og stationsbygningen fra 1890'erne, samt Nøragergaard, der kan dateres tilbage til den tidlige middelalder.


Ømark er et område i sognet, hvor 3 store gårde Ømarksgaard, Marienholm og Kildehøjgaard præger billedet. Ømarken ligger mellem Nørager, Durup og Gammel Nørager.


Vøvelholm er sognets vestligste område, og for at komme dertil skal man faktisk passere et andet sogn. Herude ligger 4 gårde, hvor gården Vøvelholm er den største.Har du noget at tilføje?


Ligger du inde med billeder, skøder, dåbsattester eller andre lignende papirer af værdi, modtages de gerne af arkivet.

Henvendelse kan rettes til: Kirsten Mohr tlf.: 9855 1224, Jesper Schlünssen tlf.: 9855 1168 eller Jens Peter Knudsen, tlf.: 9855 1470

© Copyright  2019 -  Lokalhistorisk Arkiv for Nørager og Omegn